Menu

Motta na svatební oznámení

Smyslem a podstatou svatebního oznámení má být nejen informovat hosty o samotném obřadu, ale obohatit toto oznámení vlastní pocity budoucích manželů. K tomuto účelu slouží svatební motto, kterým může být citát, přísloví či část literárního úryvku.

Jako inspiraci pro Vaše vlastní svatební motto jsme pro Vás připravili několik ukázek.

Pro svatební oznámení není důležitý jen dokonalý vzhled, ale i vlastní svatební text, který dodává hloubku sdělení. Svatebním textem sice sdělujeme příbuzným, přátelům a známým základní informace o novomanželích, o místě a času konání obřadu, ale jejich úkolem je tyto údaje podat vznešenou a krásnou formou. V pár větách lze vytvořit láskyplnou atmosféru vznikajícího manželství a nadcházejícího sňatku. Svatební text také může svoji formou hosty informovat o stylu svatby.

Svatební oznámení motto 1

... a kroužek na Tvém prstě
je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
J. Seifert

Svatební oznámení motto 2

... budeme šťastni,
protože chceme být šťastni ...

Svatební oznámení motto 3

... láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžko je ...

Svatební oznámení motto 4

A na konec Ti celý svět,
se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat, kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.

Svatební oznámení motto 5

Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím ...

Svatební oznámení motto 6

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané ANO,
neplač drahá, jen tiše řekni:
to co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

Svatební oznámení motto 7

Až tiché "ano" ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít.
Věř, že láska má Ti navždy zůstane
jen s Tebou chci stále žít ...

Svatební oznámení motto 8

Až zazní "ano" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

Svatební oznámení motto 9

V každé době věrni
zůstaneme sobě ...
Bedřich Smetana: "Prodaná nevěsta"

Svatební oznámení motto 10

Beru si lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co dnes Ti daruji.

Svatební oznámení motto 11

Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném vesmíru.
A. Maurois

Svatební oznámení motto 12

Bojím se o své oči
- Tvoje miluji.
Přimhuřuji, opatrně své
- Tvoje líbám.
Nevím, které by bylo těžší ztratit.

Svatební oznámení motto 13

Byli jsme dva
a měli jsme jedno srdce.

Svatební oznámení motto 14

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

Svatební oznámení motto 15

Co nám udělá stáří, když jsme dva ?
Stendhal

Svatební oznámení motto 16

Dávám Ti srdce a čistou lásku,
Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já,
společně půjdem životní stezkou,
Ty budeš můj, já budu Tvá.

Svatební oznámení motto 17

Dej mi ruku svou, má milovaná,
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

Svatební oznámení motto 18

Dnes dávám Ti ruku svoji,
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Svatební oznámení motto 19

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným ANO
, náš sňatek bude uzavřen.

Svatební oznámení motto 20

Dobré i zlé co život dá nám
chci s Tebou snášet ...

Svatební oznámení motto 21

Dva není dvakrát jedna.
Dva je tisíckrát jedna.

Svatební oznámení motto 22

Chci s Tebou celý život žít,
chci jenom Tebe v srdci mít,
chci Tvoji lásku láskou oplácet,
nechci se s Tebou nikdy rozcházet.

Svatební oznámení motto 23

Chytil jsem motýla, zahynul.
Utrhl jsem květinu, zvadla.
Poznal jsem, že všeho co je krásné,
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

Svatební oznámení motto 24

I kdyby vše potěšení
v tom žití bylo vzato,
a jenom láska zůstala,
ten život stál by za to.

Svatební oznámení motto 25

Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
patříme k sobě, půjdeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.

Svatební oznámení motto 26

Jdi s tím, kdo Tě má rád !
V. Hugo

Svatební oznámení motto 27

Je lehké říci mám Tě rád,
to dokáže i dítě.
Těžší je však lásku dát
a říci vážím si Tě.

Svatební oznámení motto 28

Jsme takoví, jací jsme ...

Svatební oznámení motto 29

Když dvě srdce to táhne k sobě
a jejich tlukot dostal spád,
Ty rozumíš mi, já zas Tobě,
když máš ráda, mám Tě rád.

Svatební oznámení motto 30

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.
Lope de Vega

Svatební oznámení motto 31

Když zazní "ano" obou nás,
kostelní tichou melodií,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.

Svatební oznámení motto 32

Končí již krásné
a vznešené "Já",
začíná prosté,
ale o to krásnější "My".

Svatební oznámení motto 33

Konec snění, začíná život ...
J. W. Goethe

Svatební oznámení motto 34

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství, ani v kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patří k sobě.

Svatební oznámení motto 35

Kytici bílých růží
Ti do náruče dám,
ta Ti za mne poví,
jak vroucně rád Tě mám.

Svatební oznámení motto 36

Láska je krásný dar,
však krásnější je věrnost,
láska bez věrnosti
je pouhá malichernost.

Svatební oznámení motto 37

Láska je přání dávat,
nikoli dostávat.

Svatební oznámení motto 38

Láska je touha po kráse.

Svatební oznámení motto 39

Láska nás svedla,
láska nás pojí,
v lásce a věrnosti
zůstaneme svoji.

Svatební oznámení motto 40

Láska to je štěstí,
které si dáváme navzájem.
George Sandová

Svatební oznámení motto 41

Manželství je plné starostí a trnů,
ale nese ovoce,
které se jinde nerodí.
Sainte-Beuve

Svatební oznámení motto 42

Máš-li lásku, máš všechno ...
John Lennon

Svatební oznámení motto 43

Milovat je krásné, umění je žít.

Svatební oznámení motto 44

Milovat není jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.

Svatební oznámení motto 45

Milovat znamená stát se pro druhého
nepostradatelným ...

Svatební oznámení motto 46

Láska žije v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.
Romain Rolland

Svatební oznámení motto 47

Milovat, znamená být schopen
obětovat se pro druhého.
Michel Quoist

Svatební oznámení motto 48

Milovati a milován býti,
je největší štěstí na světě.
J. W. Goethe

Svatební oznámení motto 49

Miluji život,
protože mi dal Tebe.
Miluji Tebe,
protože Ty jsi můj život.
John Lennon

Svatební oznámení motto 50

Mnoho zmůže síla duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všecko zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

Svatební oznámení motto 51

Motto
... život nám napíše sám …

Svatební oznámení motto 52

Muž a žena dohromady vytvářejí
teprve skutečného člověka.
Feuerbach

Svatební oznámení motto 53

Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.

Svatební oznámení motto 54

Nekonečným přátelstvím
se začala naše láska a nekonečnou láskou
se končí naše přátelství.

Svatební oznámení motto 55

Není jiného léku na lásku,
než více lásky.
Thorieu

Svatební oznámení motto 56

Spolu zmoknout, spolu se smát, v dobrém i zlém při sobě stát. Spolu tvořit jednu bytost, spolu přežít hlad i sytost. Spolu kráčet jedním směrem, být milencem i přítelem.

Svatební oznámení motto 57

Není zamilován,
kdo nemiluje navždy.
Euripides

Svatební oznámení motto 58

Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé.
Žalm 127, J

Svatební oznámení motto 59

Nic ze sympatie, ale z lásky.
Nic na čas, ale na celý život.

Svatební oznámení motto 60

Nikdo mě nemůže milovat víc,
než Ty ...

Svatební oznámení motto 61

Nikdo se nenarodil pro štěstí,
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

Svatební oznámení motto 62

Ode dneška ne Já, ne Ty - ale My ...

Svatební oznámení motto 63

Pouze život, který žijeme pro druhého, stojí za to.
Albert Einstein

Svatební oznámení motto 64

Poznáš-li srdce,
které chce Ti věrno být,
pak nech si jen to
a nechtěj jiné mít.

Svatební oznámení motto 65

Před manželstvím se domníváme,
že milujeme, v manželství se to teprve učíme.
Kastner

Svatební oznámení motto 66

Sám nejsi nic,
však s druhým srdcem síla
a člověkem jsi ještě víc.

Svatební oznámení motto 67

Slovy tu něhu vyslovit nelze,
na strunách by se dala jen hrát ...
Tichounce, tiše, docela tiše
srdce chce z lásky se zpovídat.
S. K. Neumann

Svatební oznámení motto 68

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Svatební oznámení motto 69

Teprve, když jsme nalezli lásku,
víme, co jsme v životě postrádali.

Svatební oznámení motto 70

Tvá věrná ruka v ruce mojí,
Tvůj věrný obraz v srdci mém,
my navždy zůstaneme svoji
i myšlenkou i každým snem.

Svatební oznámení motto 71

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
František Branislav

Svatební oznámení motto 72

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí
milou ženili.
Fráňa Šrámek

Svatební oznámení motto 73

V dobrém manželství
jeden od druhého vyžaduje málo.
V krásném manželství
se všechno dává a přijímá.
Ortega E. Gasset

Svatební oznámení motto 74

Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.
Osho

Svatební oznámení motto 75

Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah. Štědrost, svoboda a láska udělají z každého vztahu tu nejkrásnější romanci.
Don Miguel Ruiz

Svatební oznámení motto 76

Ve víru života jsem Tě vyhledala
a do rukou Ti dala život svůj,
starej se o něj, lásko moje,
vždyť to bude i život Tvůj.

Svatební oznámení motto 77

Věříme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji,
já Tvým a Ty mou.

Svatební oznámení motto 78

Vybral jsem si;
není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.
Alain Robbe-Grillet

Svatební oznámení motto 79

Z lásky jsme zrozeni, lásku chceme dát,
lásku, co na věky bude nás hřát.
Láska ta odpouští, láska ta věří,
naději neztratí, kdo se jí svěří.

Svatební oznámení motto 80

Zastav se, okamžiku,
jsi překrásný ...
G. B. Shaw

Svatební oznámení motto 81

Změna nás zamíchává do života.
Christian Morgenstern

Svatební oznámení motto 82

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
k štěstí doprovoď.

Svatební oznámení motto 83

Štěstí mi spadlo z nebe, osud mi poslal Tebe.

Svatební oznámení motto 84

Na lásku se neumírá, láskou se žije. Od dnešního dne až na věky.

Svatební oznámení motto 85

Abys plně vychutnal štěstí, musíš mít někoho, s kým se o něj rozdělíš.

Svatební oznámení motto 86

Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
Kol 3,14

Svatební oznámení motto 87

Všechna tajemství se jednou prozradí.

Svatební oznámení motto 88

Protože ♡ nikdy nelže.

Svatební oznámení motto 89

My nemusíme. Chceme.

Svatební oznámení motto 90

Jsi mou nadějí i touhou, mou láskou i silou, jsi mi vším. Tento den, celý život.

Svatební oznámení motto 91

Život přeci není nic jiného než řetěz hloupých nápadů. A je někdy krásné je uskutečnit.
Bohumil Hrabal

Svatební oznámení motto 92

Milovat je jako říkat… je nádherné, že jsi.

Svatební oznámení motto 93

Manželství je jako krásná výletní loď a je jenom na nás, aby to nebyl Titanic.

Svatební oznámení motto 94

S tebou chci jít až na konec světa.

Svatební oznámení motto 95

Jsi. A to je štěstí.

Svatební oznámení motto 96

Můžete o tom vést spory, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat.
Jára Cimrman

Svatební oznámení motto 97

Rozum jsme nechali v koutě stát, srdcem jsme se rozhodli, že se budeme brát.

Svatební oznámení motto 98

Budeme se brát, přijďte nám lásku přát.

Svatební oznámení motto 99

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.

Svatební oznámení motto 100

Když se dva lidé zamilují, patří jim tento okamžik. Když se dva lidé rozhodnou spolu sdílet život, patří jim společná budoucnost.

Svatební oznámení motto 101

Honil nás rozum, ale my byli rychlejší.

Svatební oznámení motto 102

Už je to tak, musíme se brát. Protože se hrozně milujeme.

Svatební oznámení motto 103

Štěstí není cíl. Štěstí je jít cestou spolu.

Svatební oznámení motto 104

Je mnoho lásek na světě, však žádná není stejná, ta naše ať je nejhezčí, vždy upřímná a věrná…

Svatební oznámení motto 105

Všechno je tak, jak je a bude tak, jak bude.

Svatební oznámení motto 106

… to nejsou jenom hezké chvíle. Je to i to, že žijete s někým, koho byste někdy nejraději zabili, ale neuděláte to, protože bez něj nemůžete žít.

Svatební oznámení motto 107

Štěstí je najít toho, kdo hledal Tebe.

Svatební oznámení motto 108

Manželství je pokus vyřešit ve dvou problémy, které by člověk sám nikdy neměl.
Woody Allen

Svatební oznámení motto 109

… a žili šťastně až do smrti.

Svatební oznámení motto 110

V životě není důležité co máš, ale koho máš …

Svatební oznámení motto 111

Ať každý den stojí za to.

Svatební oznámení motto 112

Jeden z nejkrásnějších pocitů na světě je, když víš, že pro někoho něco znamenáš.

Svatební oznámení motto 113

1 svět, 200 zemí, 809 ostrovů, 7 moří a my máme to štěstí, že jsme se našli.

Svatební oznámení motto 114

Ať jdeš kamkoli, jdi celým svým srdcem.
Konfucius

Svatební oznámení motto 115

Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.
J. Ruskin

Svatební oznámení motto 116

A kdyby pravda byla vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení.
V. Hálek

Svatební oznámení motto 117

Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš ...

Svatební oznámení motto 118

Láka to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Svatební oznámení motto 119

Člověk, který miluje, neví o tajemství lásky víc, než ví básník o tajemství básně.
J. Dutourd

Svatební oznámení motto 120

Hlavní je milovat a neptat se proč!
Victor Hugo

Svatební oznámení motto 121

Hledat lidi, které byste milovali … to je tajemství a úspěch celého života.
A. Sova

Svatební oznámení motto 122

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
Jean Jacques Rousseau

Svatební oznámení motto 123

Láska není milování.
František z Assisi

Svatební oznámení motto 124

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.

Svatební oznámení motto 125

Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti.

Svatební oznámení motto 126

Láska je největší léčivá síla v přírodě.
Osho

Svatební oznámení motto 127

Láska je odpověď.
John Lennon

Svatební oznámení motto 128

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli.
Friedrich Von Bodenstedt

Svatební oznámení motto 129

Láska je tehdy láskou, neočekává-li od druhého žádnou lásku.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 130

Láska je zázrak a může se udát kdykoli.

Svatební oznámení motto 131

Slavnostně přísaháme, že jsme připraveni ke každé špatnosti!

Svatební oznámení motto 132

Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
F. Dürrenmatt

Svatební oznámení motto 133

Láska není něco, co se vydáš hledat a najdeš. Láska si Tě najde sama, ať už jsi na ni připraven či ne a bude to ta nejlepší věc, která Tě kdy potkala.

Svatební oznámení motto 134

Láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 135

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
T. G. Masaryk

Svatební oznámení motto 136

Dvě srdce spojené vzájemnou láskou jsou tím nejkrásnějším, co se dá v životě najít.

Svatební oznámení motto 137

Láska. Když se ti začne stýskat hned po tom, když se rozloučíte.

Svatební oznámení motto 138

Milovat je poznat sám sebe v někom jiném.
Eckhart Tolle

Svatební oznámení motto 139

Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval.
Vincent Van Gogh

Svatební oznámení motto 140

Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
Francois Mauriac

Svatební oznámení motto 141

Milujeme se a není co řešit!

Svatební oznámení motto 142

Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
Louis Aragon

Svatební oznámení motto 143

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.
L. N. Tolstoj

Svatební oznámení motto 144

Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit, ale přece ji každý tak nádherně chápe.
Francis Bacon

Svatební oznámení motto 145

Náš osud není ve hvězdách. Je v nás.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 146

Nehledej nejkrásnější osobu na světě. Hledej někoho, kdo udělá nejkrásnější tvůj život.

Svatební oznámení motto 147

Nejkrásnější chvíle jsou ty, které strávíme s tím koho milujeme.

Svatební oznámení motto 148

Nejlepším důkazem opravdové lásky je, že na vás nevyžaduje žádný důkaz.
Pavel Korosin

Svatební oznámení motto 149

Mít jeden pro druhého čas, je v manželství důležitější než mít peníze.

Svatební oznámení motto 150

Nezáleží kam jdeš, ale s kým.

Svatební oznámení motto 151

Nikoho nemůžete změnit. Buď lidi milujete takové, jací jsou nebo je nemilujete.
Don Miguel Ruiz

Svatební oznámení motto 152

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe, než se sebou samým.
Henri Fréderic Amieal

Svatební oznámení motto 153

Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém je vzájemná láska větší, než vaše vzájemné potřeby.
Dalajláma

Svatební oznámení motto 154

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Svatební oznámení motto 155

Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 156

Učíme se zejména od toho, koho milujeme.
Johann Wolfgang Goethe

Svatební oznámení motto 157

V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla.
Platón

Svatební oznámení motto 158

Všechny vztahy projdou peklem, ale jen ty opravdové ho přečkají.

Svatební oznámení motto 159

Zamilovaní zavírají oči při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.
Daphne Du Maurier

Svatební oznámení motto 160

Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 161

Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí sebe i jiné, zakrní a zahyne.
Jan Werich

Svatební oznámení motto 162

Všechno, co se nám v životě děje, má svůj důvod.

Svatební oznámení motto 163

Nikdy nepřestaň věřit, že se stane něco úžasného.

Svatební oznámení motto 164

Brzy bude všechno dávat perfektní smysl.

Svatební oznámení motto 165

Nepotřebuji slova jako z nebe, stačí, že Ty máš mě a já mám Tebe.

Svatební oznámení motto 166

Jsou v životě chvíle, kdy stojí za to dělat šílené věci …

Svatební oznámení motto 167

Když na sobě dvěma lidem opravdu záleží, budou vždycky hledat způsob, jak to může fungovat bez ohledu na to, jak těžké to je.

Svatební oznámení motto 168

Beru si lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co dnes Ti slibuji.

Svatební oznámení motto 169

Kdo věří na zázraky, tomu se dějí.

Svatební oznámení motto 170

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby byli spolu šťastni.
Brigitte Bardot

Svatební oznámení motto 171

# láska # štěstí # my dva

Svatební oznámení motto 172

Vždy je lepší zkusit a neuspět, než nezkusit a celý život si to vyčítat.

Svatební oznámení motto 173

Obklop se těmi, co mají radost v očích a lásku v srdci.

Svatební oznámení motto 174

Nikdy neber něčí přítomnost ve svém životě jako samozřejmost. Je to dar!

Svatební oznámení motto 175

Nikdy není pozdě na to změnit směr, naučit se něco nového a třeba si i splnit další sen.

Svatební oznámení motto 176

Tam, kde je sen, bývá také cesta. Pohni se dopředu a cesta se objeví.

Svatební oznámení motto 177

Buď s těmi, kteří tě milují bezpodmínečně, ne s těmi, kteří tě milují pouze když se jim to hodí.

Svatební oznámení motto 178

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.
Buddha

Svatební oznámení motto 179

I když nebudeme vždy spolu, jsem vděčná, že jsi součástí mého života.

Svatební oznámení motto 180

Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 181

Tvou povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné.

Svatební oznámení motto 182

Jdi za svým snem … on už cestu zná.

Svatební oznámení motto 183

Vše dobré, co v životě děláme nám cuchá vlasy: milování, líbání, tančení, válení se smíchy po zemi … A tak doufáme, že prožijeme náš život s pořádným rozcuchem!

Svatební oznámení motto 184

Člověk potřebuje ke štěstí tak málo! Ale tak mnoho, aby to pochopil.

Svatební oznámení motto 185

Láska není slepá, jen vidí to, na čem záleží.

Svatební oznámení motto 186

Jeden příběh právě končí proto, aby začal jiný, lepší…

Svatební oznámení motto 187

Komfortní zóna je krásné místo. Ale bohužel tam nic neroste.

Svatební oznámení motto 188

Ty nejlepší okamžiky v životě se neplánují, jednoduše se stanou.

Svatební oznámení motto 189

Nehledej to lepší, hledej to své.

Svatební oznámení motto 190

Jednoho dne do tvého života vstoupí člověk , díky kterému pochopíš, proč jiní nezůstali.

Svatební oznámení motto 191

Miř na Měsíc, i když ho mineš, skončíš mezi hvězdami.

Svatební oznámení motto 192

Kamkoliv jdeš, jdi celým svým srdcem.

Svatební oznámení motto 193

Úspěch je dostat to, co chceš. Štěstí je být spokojený s tím, co máš.

Svatební oznámení motto 194

Vykročit směrem do neznáma je mnohem lepší, než zůstat tam, kde nic není.

Svatební oznámení motto 195

Necháme život ať nás překvapí.

Svatební oznámení motto 196

Máme velké sny a velké plány. Jedině tak, se mohou dít velké věci.

Svatební oznámení motto 197

Žij každý den, jako bys právě v něm měl prožít celý svůj život.
Marilyn Monroe

Svatební oznámení motto 198

Svou duhu si každý kreslí sám, nešetřete na barvách!

Svatební oznámení motto 199

Až závoj budu zvedat a polibkem zpečetíme své "Ano", neplač drahá, jen tiše pověz: Co jsme si přáli, se dnes stalo.

Svatební oznámení motto 200

Až se tě někdo zeptá, kdo tě má rád, řekni, že já a nebudeš lhát.

Svatební oznámení motto 201

Láska není o tom najít tu pravou osobu, ale stát se tou pravou osobou.

Svatební oznámení motto 202

Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat, tebe chci hladit, celičkou noc i den. Miluji Tě …

Svatební oznámení motto 203

Když miluješ co máš, tak máš vše co potřebuješ.

Svatební oznámení motto 204

Setkání s Tebou patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které mi život nabídl. Děkuji, že jsi.

Svatební oznámení motto 205

Co je sladšího, než mít někoho, s kým máš odvahu, mluvit o všem, tak jako sám se sebou.
M. T. Cicero

Svatební oznámení motto 206

Nemáme páru co se stane. Ale milujeme to!

Svatební oznámení motto 207

Milovat, znamená promíjet.
L. N. Tolstoj

Svatební oznámení motto 208

Všechny naše sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat.
Walt Disney

Svatební oznámení motto 209

Jedna z nejlepších věcí na světě je, když můžeš obejmout někoho, koho miluješ a on tě obejme ještě pevněji.

Svatební oznámení motto 210

Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.
Mark Twain

Svatební oznámení motto 211

Byla to láska na první pohled, na poslední pohled, na každý a kterýkoli pohled.
V. Nabokov

Svatební oznámení motto 212

Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.
H. Ch. Andersen

Svatební oznámení motto 213

Co je důležité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 214

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy.
Romain Rolland

Svatební oznámení motto 215

Dávat a neztrácet, stvořit něco a nezničit přitom nic jiného - zůstává radostným jádrem lásky.
J. Updike

Svatební oznámení motto 216

Jak dlouho zůstaneme mladí? Tak dlouho, dokud jsme milovaní.
Dante Alighieri

Svatební oznámení motto 217

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat.
Johann Wolfgang Goethe

Svatební oznámení motto 218

K čemu jsou krásné věci, nemůžeme-li je vidět milovanýma očima? Co dělat s krásou, ba i s radostí, neokoušíme-li je v srdci druhého?
Romain Rolland

Svatební oznámení motto 219

Kdyby moje srdce mluvilo, mluvilo by jen o tobě, kdyby moje srdce umělo utíkat, utíkalo by za tebou, ale ono umí jen bít, proto bije jen pro tebe.
Honoré de Balzac

Svatební oznámení motto 220

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.
Dante Alighieri

Svatební oznámení motto 221

Láska je poezií smyslů.
Honoré de Balzac

Svatební oznámení motto 222

Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 223

Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému.
Honoré de Balzac

Svatební oznámení motto 224

Milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
A. P. Čechov

Svatební oznámení motto 225

Neboj se, že ho ztratíš. Protože pokud tě opravdu miluje, nikam neodejde.

Svatební oznámení motto 226

Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především pochopení.
Françoise Delphine Quoirez

Svatební oznámení motto 227

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
Romain Rolland

Svatební oznámení motto 228

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel.
Albert Camus

Svatební oznámení motto 229

Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: LÁSKA
Jacques Prévert

Svatební oznámení motto 230

Potřebuji druhého, abych lépe pochopil sám sebe.
Jean Paul Sartre

Svatební oznámení motto 231

Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Sigmund Freud

Svatební oznámení motto 232

Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 233

Jednoho dne někdo vešel do mého života … a zůstal …

Svatební oznámení motto 234

Vše, co je v člověku krásné je očima neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 235

Zatímco ústa mluví a nic neříkají, oči se dorozumějí beze slov.
Jean Paul Sartre

Svatební oznámení motto 236

Život má smysl, jestliže mu ho člověk chce dát.
Jean Paul Sartre

Svatební oznámení motto 237

V drobných věcech se spolehni na rozum, ve velkých věř srdci.
Sigmund Freud

Svatební oznámení motto 238

Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.
Bohumil Hrabal

Svatební oznámení motto 239

Život je plný krás pro toho, kdo je hledat umí, život je plný štěstí pro dva, kteří si porozumí.

Svatební oznámení motto 240

Až uslyšíš hlahol zvonů znít, pak dvě srdce v jedno se spojí. Ty budeš slzy v očích mít a budeme svoji.

Svatební oznámení motto 241

Oči tvé září jen, jsi můj život, jsi můj sen. Jsme už (číslo) a navždy budem, na tento den, nikdy nezapomenem.

Svatební oznámení motto 242

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.
Karel Čapek

Svatební oznámení motto 243

Abys byl milován, miluj!
L. A. Seneca

Svatební oznámení motto 244

Život je sladký a radostný pro toho, který může mít někoho rád.
L. N. Tolstoj

Svatební oznámení motto 245

Když miluji, není nic jiného.
A. S. Puškin

Svatební oznámení motto 246

V okamžiku lásky trvá vše navždy a nic víc neexistuje.
Paul Éluard

Svatební oznámení motto 247

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.
I. Kant

Svatební oznámení motto 248

Láska je jediná nepřemožitelná síla na světě.
F. M. Dostojevskij

Svatební oznámení motto 249

Láska z divokých pouští rajské zahrady činí.
Adam Mickiewicz

Svatební oznámení motto 250

Ty, lásko, pozdravena buď, buď věčná, skutečností jsi-li. A jsi-li snem, jen neprobuď mé oči, i když den je bílý. Člověk je šťasten, třeba šílí, ty, lásko, pozdravena buď!
Jaroslav Seifert

Svatební oznámení motto 251

Láska nedává nic kromě sebe a nedostává nic kromě sebe. Láska nic nevlastní ani nechce, aby někdo vlastnil ji, protože láska lásce stačí.
Chalíl Džibrán

Svatební oznámení motto 252

Neberu si člověka s kterým můžu žít. Beru si toho, bez kterého nemůžu být.

Svatební oznámení motto 253

Ty nejlepší vztahy obvykle začínají nečekaně.
Ralph Smart

Svatební oznámení motto 254

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 255

Čím víc jí dávám, tím víc jí mám.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 256

Manželství není cílem, ale východiskem k novým horizontům štěstí a jeho sdílení.

Svatební oznámení motto 257

Jít společně cestou života se může zdát obtížné, ale vaše láska vám bude vždy napovídat, jak to zvládnout.

Svatební oznámení motto 258

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
William Shakespeare

Svatební oznámení motto 259

Láska není krása, ani bohatství, ale harmonie dvou srdcí, která k sobě patří. Je to věčná píseň beze slov, v níž hlasů na tisíc zní tónem jediným a říká: "Sám nejsi nic."

Svatební oznámení motto 260

Kvůli lásce se svět netočí, ale kvůli lásce ta jízda na něm stojí za to.
Elizabeth Browning

Svatební oznámení motto 261

…den, který ti může změnit celý život.

Svatební oznámení motto 262

Milovat a být milován, to je jako cítit teplo slunce z obou stran.
David Viscott

Svatební oznámení motto 263

Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.
I. Kant

Svatební oznámení motto 264

Zamilovat se není těžké, těžší je si lásku udržet. Čas od času dýchnout na ten zázračný plamínek, aby zahořel jasněji, aby zahřál přijdou-li chladné dny.

Svatební oznámení motto 265

Proč ho miluješ? Nevím, ale když jsem s ním, když o něm slyším, když na něj myslím, tak se mně rozbuší srdce.

Svatební oznámení motto 266

Půjdeme spolu ruku v ruce životem dál, cestou necestou až ke hvězdám …

Svatební oznámení motto 267

Láska je jen slovo, dokud nepřijde někdo, kdo mu dá smysl …

Svatební oznámení motto 268

Láska je univerzálním klíčem, který otevírá brány ke štěstí.
Oliver Wendell Holmes

Svatební oznámení motto 269

Jsme dva, dva na všechno, na lásku, život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život a na smrt - DVA!
Karel Čapek

Svatební oznámení motto 270

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít se … a potkat se jednou a najít se navždy.
J. W. Goethe

Svatební oznámení motto 271

Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.
Antonie de Saint-Exupéry

Svatební oznámení motto 272

Podařené manželství je div světa.
Jan Werich

Svatební oznámení motto 273

Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.
Colette

Svatební oznámení motto 274

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
F. Palacký

Svatební oznámení motto 275

Opravdu ideální manžel je muž, který zachází se svou manželkou přesně tak, jako se svým novým vozem.
Henry Ford

Svatební oznámení motto 276

Beru si Tě takového, jaký jsi a takovou, jaká jsi. Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami a s Tvým životním zákonem. Jsi to, co jsi. A tak Tě miluji.
R. Rolland

Svatební oznámení motto 277

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.
André Maurois

Svatební oznámení motto 278

Vše co milujeme, stává se zázrakem.
J. Wolker

Copyright 2023 Goldpress s.r.o. All rights reserved | Keloc NET